“Miss & Mister Azerbaijan-2016” Milli gözəllik müsabiqəsinin finalı (PART 2)

Foto: IGO.az

© Copyright 1996 - 2019, NBC "MISS & MISTER AZERBAIJAN", All Rights Reserved.