“Miss Azerbaijan-2013”: üçüncü müsahibə

Foto: Ülkər Mir Bağırlı

© Copyright 1996 - 2018, NBC "MISS & MISTER AZERBAIJAN", All Rights Reserved.