Apocalypse? Yaxud gözəllik dünyanı xilas edəcək? (Party)

Foto: Emin Məmmədov  OKTO Agency

© Copyright 1996 - 2019, NBC "MISS & MISTER AZERBAIJAN", All Rights Reserved.