“Miss Azerbaijan-2012”: sertifikatların təqdimatı

Foto: Tağı Cəfərov

© Copyright 1996 - 2019, NBC "MISS & MISTER AZERBAIJAN", All Rights Reserved.