“Miss Azerbaijan-2013” gözəlləri “Çornıy Jemçuq” salonunu seçdilər

Foto: Emin Məmmədov

© Copyright 1996 - 2019, NBC "MISS & MISTER AZERBAIJAN", All Rights Reserved.